i vs you cumhurbaşkanı seçimi
 • damar ne demek
 • adem ne demek
 • hahniyum ne demek
 • zıypak ne demek
 • pasif ne demek
 • saat ne demek
 • ekspertiz ne demek
 • kültür ne demek
 • mahzur ne demek
 • açelya ne demek
 • zargana ne demek
 • mekruh ne demek
 • viraj ne demek
 • astigmat ne demek
 • evrensellik ne demek
 • baldıran ne demek
 • ahmak ne demek
 • mahremiyet ne demek
 • dedikodu ne demek
 • ziftlenmek ne demek
 • gergin ne demek
 • ezel ne demek
 • tahsis ne demek
 • cedit ne demek
 • nedim ne demek
 • yat ne demek
 • lehtar ne demek
 • istif ne demek
 • cadaloz ne demek
 • degaj ne demek
 • madun ne demek
 • dadaist ne demek
 • hain ne demek
 • bakaç ne demek
 • fagot ne demek
 • laiklik ne demek
 • avicenna ne demek
 • namzet ne demek
 • giyotin ne demek
 • ocuma ne demek
 • cicianne ne demek
 • halt ne demek
 • iktisat ne demek
 • omnibüs ne demek
 • çalkak ne demek
 • nefti ne demek
 • yamrulma ne demek
 • bakteri plağı ne demek
 • afaki ne demek
 • orsa ne demek
 • dansöz ne demek
 • deplasman ne demek
 • haberdar ne demek
 • çaça ne demek
 • ekler ne demek
 • istinas ne demek
 • salon ne demek
 • nakibüleşraf ne demek
 • rodaj ne demek
 • bağ bozumu ne demek
 • ehveniyet ne demek
 • kalbur ne demek
 • uluma ne demek
 • fonem ne demek
 • dubleks ne demek
 • zevzek ne demek
 • layuhti ne demek
 • edna ne demek
 • cıvık ne demek
 • n vitro fertilizasyon ne demek
 • ceman ne demek
 • malakit ne demek
 • odacılık ne demek
 • zona ne demek
 • lal ne demek
 • istihfaf ne demek
 • savat ne demek
 • beyan ne demek
 • sakıt ne demek
 • gestalt ne demek
 • zemin ne demek
 • istihza ne demek
 • halile ne demek
 • Mantis Karidesi ne demek
 • mübareze ne demek
 • sansüalizm ne demek
 • kompleks ne demek
 • Kelimemiz
  züppe
  züppe Ne Demek?

  Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan. - sıfat

  Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen, snop.

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu.

  S. F. Abasıyanık

  Onlara göre ben sözde züppenin, cakacının biriyim.

  N. Hikmet

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  züppe Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  züppe Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum mutluluğun resmi